חיפוש
דלג על חיפוש
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מיילדות ורפואה משלימה

הקדמה

המאמר מתייחס למילדות שסיימו קודם את לימודי סיעוד כאחיות מוסמכות והחליטו ללמוד וליישם שיטות CAM  (Complementary Alternative Medicine) בעבודתם בחדרי לידה.המאמר בוחן את היחס בין האידיאולוגיההפמיניסטית והכרת שיטות ה CAM. המאמר התייחס לשבעה נושאים ספציפיים:

·         דחיית הרעיון שלידה היא תהליך רפואי

·         אמונה בטבע של הלידה (לידה היא תהליך טבעי)

·         דחיית שימוש יתר בטכנולוגיה

·         כוח נשי

·         חזרה לשיטות ישנות

·         חשיבות לרגשות ואינטואיציה

·         רגש

ראיינו 13 מילדות בשנים 2004 - 2005. הראיונות שימשו כחומר איכותני לניתוח והפגין את הקשר בין תפיסתן הפמיניסטית של המיילדות ויישומן בשיטות CAM.

ישנם מיילדות מוסמכות שביצעו השתלמות בשיטות CAM הנקראות "מיילדות CAM ". המאמר מתייחס לתכונות הפמיניסטיות של מיילדות אלו והמקצועיות שלהן בחדרי לידה ושקיים קשר ישיר ליישום שיטות CAM.

ספיציפית המאמר בוחן את השילוב של שיטות CAM עם שיטות רפואה קונבציונלית ומראה ששיטות ה CAM משתלבות יחד עם השיטות של רפואה קונבנציונלית.

המחקר

עד כה היו מחקרים שדנו באנשי רפואה, שלאחר ביצוע השתלמות ברפואה אלטרנטיבית עברו ליישום שיטות של רפואה אלטרנטיבית. מטרת מחקר זה הוא לבחון את ההתנהגות של מיילדות ששילבו את השיטות של רפואה אלטנטיבית יחד עם רפואה קונבציונלית ולבחון את הגבולות של כל שיטה והסתירות בין השיטות.

המאמר הדגים מיילדות שעברו את המבחן הממשלתי וקיבלו רשיון מילדות ממשרד הבריאות.

ככלל ישנן כ 150,000 לידות בישראל לשנה. התהליך הרגיל לקבלת יולדת הוא:

 • בדיקת היולדת ע"י מיילדת בקבלה
 • לאחר קבלה היא נשלחת לחדר לידה
 • מחברים את היולדת ל fetal monitor
 • בדיקות פנימיות בקצב של פעם בשעה
 • לאחר פתיחה מעל 4 ס"מ ממליצים שהיולדת תקבל epidural
 • הכנסת נוזלים דרך הוריד
 • פיקוע מים לפי הצורך
 • לידה בשכיבה על הגב

עם חשיפת העולם המערבי לרפואה המזרחית נבחנו הערכים של הרפואה המערבית ויכולתה לתת מענה לבעיות המתגלות בגוף האדם. המיילדות שלמדו CAM בחנו את הערכים המערביים כדי לשפר את הטיפול ביולדות. בכלל בשנים האחרנות יש עליה במספר הקורסים ב CAM.

מיילדות בארה"ב וקנדה היו במאבק להצדיק את המקצוע שלהם. לא כמו בישראל למילדות אלו היה תפקיד מישנה בתהליך הלידה. ויתכן שהשתמשו בשיטות ה CAM להתחבר לצד הנשי של תהליך הלידה ולהעביר את התהליך כעניין נשי בלבד וע"י זה קבעו את חיוניותן בתוך תהליך הלידה ביישום שיטות CAM.

כדי לבחון את הקשר בין פמיניזם לשימוש ב- CAM מחברי המאמר השתמשו בשיטות איכותניות באמצעות ראיונות אישיים עם המיילדות. המחקר התבסס על 13 מיילדות שעובדות כמילדות בחדרי לידה שונים בארץ.

ממצאים

בעקבות כך שכל המרואיינות עובדות בבתי חולים, המידע שנאסף היה בתוך המסגרת והנוהלים של בתי החולים השונים (לעומת מיילדות שעובדות מחוץ לבתי חולים ואינן מוגבלות לפי נוהלים אלו).

לימודי ה CAM של המיילדות היו בקורסים קצרים ונסיון שצברו במקצוע.

יש לציין שבישראל המיילדות מנהלות ואחראיות על לידות שמוגדרות כ "רגילות" בלי סיבוכים (ואכן רוב הלידות הן כאלו). המיילדות השתמשו במגוון רב של שיטות CAM כולל: reflexology, reiki, imaging ולידה טבעית.

בעת קבלת היולדת המיילדות קיבלו אישור לשימוש בשיטות CAM עם דגש לא להזדרז לקבל epidural.

המיילדות מכירות את חובותיהן ע"פ חוקי משרד הבריאות והן מקפידות לעבוד רק ע"פ המותר להם.

נושאי ה CAM

המיילדות בארץ מהוות דוגמא לחופשיות שמערכת הבריאות הישראלית מעניקה להן לעומת מדינות מערביות אחרות. ולכן למיילדות הישראליות אין צורך להשתמש בשיטות CAM  כדי לקבוע חיוניותן בתהליך הלידה, אלא שימושן ב CAM הוא כדי להעניק תהליך לידה טוב יותר ליולדת, ולכן נמצא שניתן לאפיין המילדות שמשתמשות בשיטות CAM כדלקמן:

 • דחיית המושג שלידה הוא עניין רפואי
 • לידה הוא תהליך טבעי
 • דחיית שימוש יתר של טכנולוגיה
 • הכח הנשי ויכולתן של נשים לשלוט בגופן
 • חזרה לעבר וחיים פשוטים יותר
 • הריכוזיות של אינטואציה ורגשות
 • ממליצות בצורה אקטיבית בשימוש ב CAM

דחיית לידה כתהליך רפואי

לא כל המילדות אמרו שהן דוחות את המושג, שלידה הוא תהליך רפואי, אבל נושא זה יצא מתוך הראיונות ע"י אימרות כמו: "אין להתייחס לכל לידה כסיכון גבוה הדורש טיפול רפואי" ו "לידה היא הליך בריא ולמעשה אין לשייך אותה דווקא לבתי חולים".

לידה כתהליך טבעי

נושא זה בלט כיתרון מובהק של CAM.

דחיית שימוש יתר בטכנולוגיה

כל המרואיינות אמרו שברוב המקרים רופאים שדחפו שימוש באמצעים טכנולוגיים הפריעו בתהליך הלידה.

כח נשי

הלידה בעצמה היא תהליך נשי ויכולה לתת (במידה והתהליך נוהל בשיטות CAM) להרגיש כוח והשגת הישגים.

חזרה להעבר

שיטות CAM מיצגות חזרה לעולם פשוט יותר, אמיתי יותר.

הריכוזיות של אינטואיציה ורגשות

ניתן לחלק את תהליך הלידה לשני חלקים: חלק ה "i" וחלק ה- "t". ה "i " זה הדגש המקצועי על רגשות ואינטואציה וה "t " הוא טכני. מילדות ה CAM הביעו ביקורת על רופאים שנותנים דגש על "t ".

ממליצות בנחישות על השימוש בשיטות CAM

נמצא שמיילדות שמשתמשות בשיטות CAM מתלהבות מהיתרונות של השיטות ומנסות לשכנע את היולדות בשימוש בשיטות אלו. הן באמת מאמינות ב CAM וניתן להבין כך מהמלצותיהן לשימוש ב CAM.

דיון

 • אין ממצאים המצביעים על היותן מיילדות פמיניסטיות ולכן על רצונם להשתמש ב CAM.
 • זוהו  שבעה נושאים שמלווים מילדות CAM
 • שלשה מהנושאים הראשונים מתייחסים ללידה כתהליך רפואי
 • מיילדות CAM הביעו את אי שביעת רצונן מתהליך הלידה כתהליך רפואי
 • תהליך הלידה הוא ייעודי לאישה ולכן צריכה להיות אירוע נשי שמנוהל ע"י נשים
 • תכונת האינטואיציה ותכונות רגשיות הן אופייניות לנשים ושייכות ללידה
 • למיילדות CAM יש איזה מן געגועים לעולם פשוט יותר עם פחות סיבוכיות

סיכום

יישום שיטות CAM מאפשר למיילדות ליישם אידיאולוגיה נשית בתוך בתי החולים וברגע שהיולדת נותנת את הסכמתה המיילדות מרגישות חופשיות להשתמש בשיטות CAM  ולפשט תהליך הלידה.

נוכחות רופאים בחדרי לידה מהווה איום ולמעשה שולל שימוש ב CAM.

מיילדות הCAM- שעובדות בחדרי לידה של בתי חולים מרגישות נוח ע"י שימוש ב CAM ומצאו את דרכן לשלבם בנחת במסגרת הנוהלים של בתי החולים. המחקר נתן להבין את הגבולות של CAM יחסית לשיטות רפואיות המיושמות במסגרת בתי החולים.

המחקר התייחס למיילדות ישראליות אבל ניתן להשליך מסקנות אלו על מדינות מערביות עם תרבות דומה.

 המאמר המקורי מצורף 

 

  Midwives Practice CAM: Feminism in the Delivery Room
דרג את הכתבהדירוג כתבה מיילדות ורפואה משלימה: 3 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
עבור לתוכן העמוד