חיפוש
דלג על חיפוש
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

אמה"י - ארגון מיילדות הבית בישראל

ארגון מיילדות הבית ישראל - אמה"י, הוקם על ידי מיילדות מוסמכות ומנוסות, בעלות רישיון יילוד מטעם משרד הבריאות במדינת ישראל, אשר עוסקות בקיום לידה במסגרת ביתית עבור נשים הרות ומשפחותיהן, הבוחרות באפשרות זו.
אמה"י הוקם על בסיס התפיסה כי חופש הבחירה לגבי מקום הלידה והמטפלים בלידה הינו בגדר זכות יסודית של היולדת, המעוגנת בחוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו". הארגון מאמין כי הלידה כשלעצמה, עבור נשים בסיכון נמוך, היא תופעה טבעית ובמרבית המקרים אין היא זקוקה להתערבות כלשהי מלבד מעקב צמוד לצורך זיהוי סימנים מוקדמים לסיבוכים, סביבה תומכת, עידוד ואהבה.
ארגון מיילדות הבית שם לו למטרה:
לאפשר ולקדם את זכות היולדת לבחור את מקום הלידה, אופן הלידה והמטפלים בה, תוך שמירה על בריאות ובטיחות מירבית לאם וליילוד.

לאפשר ולקדם את זכות היילוד להיוולד בסביבה תומכת ובריאה, ללא ניתוק ממשפחתו, תוך שמירה על בריאותו הפיזית והנפשית.

לאפשר קיום לידה פיזיולוגית עבור יולדות הבוחרות בלידת בית, ולצמצם התערבויות בלידה במידת האפשר.

לשפר את הקשר בין לידות הבית המתקיימות בקהילה לבין בתי החולים המשמשים כגיבוי רפואי בעת הצורך.

לקדם את ארגון ומיסוד לידות הבית במסגרת שירותי הבריאות בישראל.

לספק מידע לציבור היולדות השוקלות קיום לידת בית, תוך הקפדה על הסכמה מדעת.

להקים מאגר נתונים סטטיסטי מיילדותי ישראלי בנושא לידות בית, כפי שנעשה במרבית המדינות המתקדמות.

לקדם את בריאות היולדות הבוחרות בלידת בית, על ידי מתן טיפול המשכי הכולל מעקב הריון רציף, מלווה בגישה הוליסטית ורפואה משלימה, טיפול במהלך הלידה ומעקב לאחר הלידה.

לקדם את הרמה המקצועית של מיילדות הבית, על ידי השתלמויות בנושאים חיוניים לשיפור איכות הטיפול.

להגדיר פרוטוקולים המסדירים את הטיפול בנשים ויילודים בסיכון נמוך במסגרת ביתית, הכוללים:  
           -מצבים רפואיים שאינם מאפשרים קבלת יולדת ללידת בית.
           -מעקב טרום הריוני ובדיקות רפואיות חיוניות ללידת בית.
           -טיפול במהלך הלידה וביילוד.
           -מצבים המחייבים העברה לבית החולים במהלך לידת בית ואחריה.
           -מעקב של משכב לידה.
           -רישום ודיווח.
           -ציוד נדרש ללידת בית וביטוח אחריות מקצועית.
 מידע זה נמסר ע"י ארגון אמה"י ובאחריותו.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד